• Aanmelden

Trainingsmateriaal

Arguments Against Agression

De toon van de verbale communicatie wordt steeds scherper. Aangewakkerd door social media verandert ook het persoonlijke gesprek: het wordt aggressiever en minder tolerant.

Het Arguments Against Aggression project biedt trainingsmogelijkheden aan volwassenen in een publieke werkomgeving (denk aan: docenten, jeugdwerkers, baliemedewerkers, NGO-medewerkers en pers en media) en aan burgers, zodat zij zich kunnen weren tegen hate speech en aggressie en in staat zijn te acteren in deze situaties

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2018-1-DE02-KA204-005060