• Prihlásiť sa

Tréningový materiál

Argumenty proti agresii

Tón v komunikácii sa stáva drsnejším. Osobná komunikácia, ktorá je podporovaná tzv. sociálnymi médiami, sa tiež mení, stáva sa agresívnejšou a menej tolerantnou v osobnom kontakte i pri zasielaní správ cez sociálne médiá.

Cieľom projektu Argumenty proti agresii je vybaviť dopelých pracujúcich vo verejnom sektore (napr. štátnych zamestnancov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov kultúrnych inštitúcií a médií) a občanov tréningovým materiálom, ktorý im pomôže vysporiadať sa s nenávistnými prejavmi a agresiou a zvládnuť tak takéto situácie.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project Number: 2018-1-DE02-KA204-005060